نگاه کلان به کشاورزی ، منابع طبیعی ، آب و محیط زیست (اهمیت ، وضعیت ، چالش ها و راهکارها) | وب سایت رسمی دکتر علی محمد شاعری

اخبار :

  • ۵۰درصد تالاب‌های کشور در معرض تخریب و نابودی هستند/حفاظت از تالاب‌ها اولویت دولت و مجلس باشد
  • منطقه آزاد بهترین هدیه دولت یازدهم به مردم مازندران است
  • دکتر علی‌محمد شاعری در خصوص ایجاد منطقه آزاد در امیرآباد اظهار کرد: بزرگ‌ترین اتفاق تاریخی در استان مازندران در حال شکل‌گیری است

نگاه کلان به کشاورزی ، منابع طبیعی ، آب و محیط زیست (اهمیت ، وضعیت ، چالش ها و راهکارها)

تاریخ انتشار : ۲۸ اردیبهشت , ۱۳۹۵ - ۶:۵۴

بخش کشاورزی به عنوان مسئول تامین امنیت غذایی کشور یکی از ارکان اصلی و اساسی تامین استقلال ملی و اقتصادی کشور محسوب  می گردد این بخش  با تولید ۱۲ درصد ناخالص داخلی، ۲۰ درصد اشتغال ، ۸۰ درصد نیاز غذایی ، ۹۰ درصد نیاز مواد اولیه صنایع غذایی کشاورزی و۲۵ درصد ارزش صادرات غیرنفتی ، مسئولیت مدیریت بر منابع آب ، خاک و تولید در ۹۰ درصد مساحت کشور (۸۳ درصد منابع طبیعی و مابقی اراضی کشاورزی ) و بهره وری ۶۵ تا ۷۰ درصد منابع آب کشور را بعهده دارد. لیکن علیرغم همه ظرفیت ها و اهمیت ، تنها ۵ درصد سرمایه گذاری کشور به این بخش اختصاص دارد. علاوه بر ضعف سرمایه گذاری وز یرساخت ها، پایین بودن بهره وری منابع آب ، انرژی ، نیروی کار و پایین بودن سطح دانش و تکنولوژی تولید، کمبود آب و اقتصاد تولید( بازار) اساسی ترین نیازها و چالش های بخش کشاورزی است . چنانچه تحقق  اهداف اقتصاد مقاومتی در بخش کشاورزی را بعنوان اصلی ترین واضطراری ترین اقدام در اولویت اجرایی و عملیاتی قرار دهیم،افزایش ضریب خود اتکایی محصولات اساسی ، تجهیز و نوسازی اراضی و ارتقاء بهره وری مصرف آب ، اصلاح الگوی کشت و توسعه کشت های گلخانه ای ، توسعه کشت های فراسرزمینی ، توسعه فراوریو تبدیل ، کاهش ضایعات ، خود اتکایی در تولید نهاده ها بویژه نهاده های دانش بنیان ، ارتقاء دانش و تکنولوژی در واحدها ی تولید ، ساماندهی زنجیره تولید و اصلاح سیاست های اقتصاد تولید و بازار از مهمترین راهبردهای توسعه بخش کشاورزی است .

درحوزه منابع طبیعی و مدیریت جنگل ها، مراتع و کنترل پدیده بیابانزایی عرصه های طبیعی کشور علیرغم گستردگی و ظرفیت های بسیار عظیم ، بعنوان منابع پایه متضمن پایداری اکولوژیکی (تولید اکسیژن ، حفاظت از منابع آب ، خاک و …) و زیست محیطی ، متاسفانه در مدیریت منابع بویژه از حیث حفاظت ، اصلاح ، احیاء ، توسعه و بهره برداری با فشار مضاعف و خارج از توان، شاهد سیر قهقرا در وضعیت و ظرفیت های اکولوژیکی این منابع و بالغ بر ۲ میلیارد تن در سال فرسایش    آ بی و بادی خاک ، کاهش شدید تنوع زیستی و تهدید انقراض برخی از ظرفیت های بی بدیل فون و فلور و تهدید همه جانیه پدیده بیابانزایی هستیم که یقینا مدیریت وپایداری توسعه، نیازمند تحول بنیادین در نگاه به سیاست ها، برنامه ها ، حمایت ها ، ساختارها و … و نیز مهندسی مجدد و باز تعریف نقش بهره برداران در اعمال مدیریت بر عرصه های مذکور،  بویژه از حیث  حفاظت و  بهره برداری است تغییر کاربری غیراصولی ، بهره برداری مضاعف ، عدم تعادل بین تعداد دام و ظرفیت مراتع ، عدم مشارکت عملی  بهره برداران در حفاظت ، اصلاح ، احیا و توسعه ، توجه تک بعدی به ارزش های آن صرفا از منظر چوب و علوفه و نه ارزش های واقعی منابع مذکور در اقتصاد ملی، از چالش های اساسی این حوزه محسوب می گردد که نیازمند اصلاح نگرش ها و  تحول همه جانبه در همه ابعاد سیاستگذاری ، برنامه ریزی و اجرایی است که در تحقق این مهم ممیزی بهنگام و کنترول مستمرپروانه های چرا و حمایت از اجرا طرح های مرتعداری، آبخیزداری ، حفاظت خاک ، مقابله با بیابانزایی و کمک به مهار کانون های گرد وغبار با مشارکت بهره برداران جزء اولویت های اساسی این  حوزه محسوب می گردد.

رشد جمعیت و اتکاء ۶۳ درصدی آب شرب و ۶۰ درصدی آب کشاورزی به آب های زیرزمینی از یک سو و از سوی دیگر طی ۵۰ سال اخیر، کاهش ۲/۱ میلیمتر در سال بارش ، افزایش ۱۰ میلیمتر در سال تبخیر و تعرق پتانسیل و افزایش ۳/۰ درجه سانتیگراد دما در هر ده سال ، حفر ۱۲۰ هزار حلقه چاه های غیر مجاز و توسعه نامتوازن منابع مصرف که سبب کسری سالانه ۶/۵ میلیارد متر مکعبی مخزن آبخوان های آبرفتی کشور ، افت تجمعی حدود ۲۰ متری سطح آب  ، ممنوعه شدن ۷۵ درصد مساحت کشور ، کاهش ۸۰ درصدی سرانه آب کشور و ایجاد وضعیت بحرانی و تهدید جدی و همه جانبه برای پایداری کانون های جمعیتی ، امنیت غذایی و حتی زیرساخت ها و زیربنای کشور (بعلت بروز پدیده غیر قابل تجدید فرونشست دشت ها) شده است ، اصلاح الگوی مصرف ، مدیریت یکپارچه و هماهنگ منابع آب در هر حوضه آبریز ، بازمهندسی برنامه های توسعه و تولید بر مبنای آمایش سرزمین و پتانسیل های آبی مناطق، حذف بخشی نگری و اعمال نگاه سیاسی در مدیریت آب ، ممانعت از توسعه بی رویه   برداشت از منابع آب توام با بازسازی و بهبود شرایط کمی و کیفی موجود با رعایت اصول و مبانی توسعه پایداردر قالب استقرار حکمرانی موثر و مقتدر بمنظور صیانت کمی و کیفی آب برای همه نسل ها،  از مهمترین اصول اجتنباب ناپذیر ساماندهی مدیریت منابع آب کشور محسوب می گردد.

اگر محیط زیست را شامل؛ منابع طبیعی تجدیدپذیر و غیرقابل تجدید ، کلیه موجودات زنده و محیط مصنوعی ساخت دست بشر، مناظر و چشم اندازها تعریف کنیم، بعلت دخالت و بهره وری نامعقول انسان از طبیعت پیرامون خود ، امروز بحران زیست محیطی یکی از مسائل جدی و قابل تامل جهانی است آلودگی روزافزون آب ، هوا، غذا و … چشم انداز  بشر و کره مسکونی را باچالش جدی مواجه کرده است .

رتبه ۱۱۴ کشور در عملکرد محیط زیستی ، رتبه ۱۰۸ در سرانه ظرفیت زیستی ، رتبه ۹ در شاخص سرانه انتشار co2،  ۲۳ استان متاثر از  ریزگرد ، افزایش تصاعدی سرانه انتشار گازهای گلخانه ای ناشی از مصرف سوخت های فسیلی ، عدم توجه جدی و موثر به کنترل آلاینده ها ی سرطانزا ، الگوی نامناسب تولید ومصرف ، ضعف تکنولوژی تولید ، عدم اجرای طرح آمایش سرزمین ،  استمرار واردات آلاینده هایی همچون آزبست و … در کنار وضعیت نابهنجار آلودگی آب رودخانه ها سفره های آب زیر زمینی و … ، آلودگی ناشی از پسماند و زباله ها و فاضلابها ، پسابهای خانگی ، شهری ، صنعتی ، کشاورزی ، صنایع آلاینده ، مصرف بی رویه کودها و سموم شیمیایی و … سبب آلودگی مستمر و فزاینده هوا ، آّ ب و خاک و غذا شده و عملا پایداری محیط زیست انسانی و طبیعی را با چالش جدی مواجه نموده است که یقینا ساماندهی این مهم در هر یک از ابعاد زیستی نیازمند برنامه ای عالمانه و مبتنی بر آخرین دستاوردهای روز جهان و نیز عزمی جدی و حمایتی همه جانبه برای اجرا است .

مطالب و نوشته‌های اخیر | آرشیو

اقتدار سازمانی؛ ماحصل تبدیل سازمان محیط‌زیست به وزارتخانه/سازمان از کمبود تجهیزات و اعتبارات رنج می برد

رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس گفت: سازمان حفاظت محیط زیست به علت کمبود نیروی انسانی، تجهیزات و اعتبارات و فقدان اقتدار سازمانی با مشکلات زیادی روبرو است...

کمبود اعتبارات علت پیشی‌گرفتن بیابان زایی از بیابان زدایی/ ۷میلیون هکتار مساحت بیابان‌های بحرانی کشور

رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس در توضیح علل افزایش مساحت بیابان‌های کشور، گفت: کمبود اعتبارات و تغییر اولویت‌های وزارت جهاد کشاورزی علت...

حضور دکتر شاعری در جلسه مشترک شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی با حضور نعمت زاده وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت

حضور دکتر شاعری در جلسه مشترک شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی بررسی موانع تولید و صادرات تولیدات داخلی. به گزارش روابط عمومی و اطلاع رسانی دفتر دکتر...

ديدار دكتر شاعرى با دكتر نوبخت معاون رئيس جمهور و رئيس سازمان برنامه و بودجه كشور

در ديدار دكتر شاعرى نماینده مردم شریف شرق مازندران با دكتر نوبخت معاون رئيس جمهور و رئيس سازمان برنامه و بودجه كشور مطرح شد: پیگیری پروژه های عمران...

ارتباط تلفنی دکترشاعری نماینده مردم شریف بهشهر،نکا وگلوگاه در برنامه زنده گفتگو ویژه شبکه مازندران

هدف بیمه حمایت از کشاورزی برای پایداری تولید است. صندوق بیمه محصولات کشاورزی در ایران کارایی لازم را ندارد. مجلس پیشنهاد داد ردیف اعتباری مستقل ...

مراسم آغازعملیات اجرایی تعریض محور طوسکلا -حسین آباد

مراسم آغازعملیات اجرایی تعریض محور طوسکلا -حسین آباد با حضورآیت محمدی لائینی ،دکترشاعری ،مدیرکل راه وشهرسازی ،راهداری وحمل ونقل استان ومسئولین شهرستان...

با حضور دکتر روحانی ریاست محترم جمهور فاز ۲ بندر امیرآباد افتتاح گردید .

با پیگیری جهادی و مستمر دکتر شاعری نماینده مردم شریف شرق مازندران و با همت وزارت راه و شهرسازی و سایر وزارت خانه ها پروژه های عمرانی و اقتصادی شرق ماز...