حضوردکتر شاعری رئیس کمیسیون کشاورزی،آب ومنابع طبیعی،استاندار مازندران،وجمعی ازمدیران ذیربط جلسه تنظیم بازارمرکبات وکیوی درمحل استانداری مازندران برگزار وتصمیمات لازم اتخاذگردید

تاریخ انتشار : ۱۹ مهر ۱۳۹۵ | نظرات : بدون نظر

photo_2016-10-10_10-24-16

دیدگاه شما