تاریخ انتشار : ۲۷ مهر ۱۳۹۵ | نظرات : بدون نظر

جلسه مهم كميسيون كشاورزى مجلس در خصوص تنظيم بازار مركبات و كيوى. در اين جلسه كه به رياست دكتر شاعرى تشكيل گرديد. كليه مسولين مربوطه از جمله استاندار مازندران ، معاونين وزراى جهاد كشاورزى،صنعت و معدن و تجارت ونمايندگان وزارت راه و شهرسازى،بانكها،سازمان برنامه و بودجه ونمايندگان تشكلهاى بخش خصوصى حضور داشتند. در پايان تصميمات مهمى در خصوص خريد مركبات شب عيد با قيمت مناسب به ميزان ٦٠هزار تن ،پرداخت يارانه به صادر كنندگان ، حل مشكل حمل و نقل صادرات و عرضه محصول مركبات در ميادين شهرهاى بزرگ تصميمات لازم اتخاذ گرديد

photo_2016-10-18_06-41-44photo_2016-10-18_06-41-35photo_2016-10-18_06-40-47 photo_2016-10-18_06-40-56 photo_2016-10-18_06-41-03 photo_2016-10-18_06-41-11 photo_2016-10-18_06-41-17 photo_2016-10-18_06-41-26

دیدگاه شما